Pomiary specjalistyczne transformatorów.

Badanie olejów transformatorowych.

Badanie urządzeń stacji elektroenergetycznych.

Badanie ochrony przeciwporażeniowej powyżej 1kV.

Pomiary napięć rażenia.

Badania termowizyjne.

diagnostyka4
diagnostyka2
diagnostyka1
diagnostyka
diagnostyka-3
diagnostyka5