Remont transformatorów w miejscu zainstalowania, w zakładzie remontowym

Rewizje wewnętrzne transformatorów na stanowisku.

- oględziny uzwojeń wraz z połączeniami,
- oględziny rdzenia,
- przegląd przełącznika zaczepów i wybieraka,
- sprawdzenie połączeń śrubowych,
- sprawdzenie wyprowadzeń uzwojeń,
- sprawdzenie tulei, przekładek izolacyjnych,
- sprawdzenie stanu ekranów

Montaż nowych transformatorów oraz montaż i demontaż transformatorów remontowanych do 500 MVA.
Demontaż i montaż izolatorów przepustowych wysokiego napięcia transformatorów mocy.
Uzdatnianie i wymiana oleju na stanowisku pracy.
-obróbka i odgazowanie oleju specjalistycznymi agregatami próżniowymi

Wymiana uszczelnień:

- przepustów,
- włazów rewizyjnych,
- uszczelki głównej,
- i pozostałych

Przegląd, wymiana osprzętu transformatora: pomp olejowych, wentylatorów, radiatorów ocynkowanych, zaworów bezpieczeństwa, termometrów, przepływomierzy.
Remonty konserwatorów.
Suszenie izolacji olejowo-papierowej transformatora,
-suszenie próżniowe izolacji papierowo-olejowej prowadzące do podniesienia chwilowej
i długotrwałej niezawodności pracy urządzenia
Wymiana odwilżaczy oraz absorbentu na nowy.
Czyszczenie i malowanie transformatorów.

remonty4
remonty5
remonty2
remonty1
remonty-3
remonty
realizacja5
realizacja2
realizacja3
realizacja1