Badania Wyładowań Niezupełnych

Monitoring wyładowań niezupełnych dostarcza informacji odnośnie do małych iskrzeń elektrycznych, które pojawiają się wewnątrz izolacji w wyniku procesu starzenia lub pogorszenia. Rozwiązania Iris Power pozwalają planować wymagania konserwacyjne, przed wystąpieniem awarii izolacji lub spięć. więcej »

Badania Drgań Czoła Uzwojenia Stojana

Drgania Czoła Uzwojenia Stojana spowodowane poluzowaniem uzwojeń oraz cyklami termicznymi mogą prowadzić do pęknięć przewodów miedzianych w uzwojeniach lub usterek, spowodowanych zużyciem izolacji. Rozwiązania Iris Power zapewniają informacje dotyczące lokalizacji i nasilenia drgań czoła uzwojenia, w celu podjęcia działań naprawczych. więcej »

Test Szczelności Klina Stojana

Luźne kliny stojanów mogą prowadzić do wibracji cewki oraz erozji izolacji stojana. Test szczelności klina stojana Iris Power dostarcza spójnych i ilościowych środków do identyfikacji lokalizacji i stopnia luzu klinów stojana, w celu planowania ponownego klinowania lub innych niezbędnych napraw.

Badanie Wahań Strumienia Magnetycznego

Wahania strumienia magnetycznego wirnika są wynikiem pogorszenia stanu izolacji uzwojenia wirnika, spowodowanego takimi mechanizmami, jak zmiany obciążenia, starzenie cieplne i skażenie. Iris Power dostarcza rozwiązania dla mierzenia strumienia magnetycznego w generatorze, w celu planowania wymagań konserwacyjnych. więcej »

Badania Integralności Laminacji Rdzenia Stojana

Stan integralności laminacji rdzenia stojana może ulec pogorszeniu przez naprężenia cieplne i mechaniczne. Próba EL CID Iris Power wykrywa zwarte laminacje i jest akceptowanym na całym świecie rozwiązaniem dla określania potrzeb konserwacyjnych.

Monitoring Szczeliny Powietrznej

Różnice w szczelinie powietrznej występują w wyniku zginania lub przemieszczania stojana, wirnika z powodu działających sił odśrodkowych, sił magnetycznych i efektów termicznych. więcej »