Wahania strumienia magnetycznego wirnika są wynikiem pogorszenia stanu izolacji uzwojenia wirnika, spowodowanego takimi mechanizmami, jak zmiany obciążenia, starzenie cieplne i skażenie. Iris Power dostarcza rozwiązania dla mierzenia strumienia magnetycznego w generatorze, w celu planowania wymagań konserwacyjnych.TFProbe – Rotor Flux Monitoring

Sonda Total Flux (TFProbe) wykrywa zwarte uzwojenia wirnika w generatorach i silnikach synchronicznych, w których szczelina powietrzna jest mniejsza niż 50mm, poprzez mierzenie strumienia szczeliny powietrznej.FFProbe – Rotor Flux Monitoring

Sonda Folding (zwijana) Flux (FFProbe) wykrywa zwarte uzwojenia wirnika w generatorach oraz silnikach synchronicznych, w których szczelina powietrzna przekracza 50mm, mierząc strumień szczeliny powietrznej.