Przegrzewanie oraz zjawisko łuku elektrycznego w transformatorze może wyzwalać różne gazy, które można wykorzystać do identyfikacji potencjalnie problematycznych obszarów i, które mogą pomóc w uniknięciu katastrofalnych awarii.