Z upływem czasu, nadmierna wilgoć może powodować pogorszenie właściwości izolacyjnych transformatora. Wpływa to negatywnie zarówno na stałą (papier), jak i ciekłą (olej) izolację, jednocześnie skracając żywotność transformatora.Qualitrol STB-100-1 / 100-2 Główny zbiornik Smart Transformer Breather

Nadmierna wilgoć atmosferyczna może z czasem powodować pogorszenie stanu zaworu spustowego, oleju oraz układu izolacji transformatora. Taka degradacja powoduje niepotrzebne starzenie się wyposażenia, zmniejszając ogólną żywotność i wydajność. Może to prowadzić do dodatkowej konserwacji oraz nawet przedwczesnej i nieoczekiwanej awarii wyposażenia w przyszłości.