Drgania Czoła Uzwojenia Stojana spowodowane poluzowaniem uzwojeń oraz cyklami termicznymi mogą prowadzić do pęknięć przewodów miedzianych w uzwojeniach lub usterek, spowodowanych zużyciem izolacji. Rozwiązania Iris Power zapewniają informacje dotyczące lokalizacji i nasilenia drgań czoła uzwojenia, w celu podjęcia działań naprawczych.Iris Power EVAII Sensor Kit - chłodzony wodorem

Akcelerometry czoła uzwojeń dla generatorów chłodzonych wodorem, oparte na technologii światłowodowej, które można wykorzystać wraz z Iris Power EVTrac II, systemami monitorowania Guard II.Iris Power GuardII

Iris Power Guard II to urządzenie do stałego monitorowania online Wyładowań Niezupełnych (PD), strumienia magnetycznego wirnika, drgań czoła uzwojenia Stojana oraz napięcia w wale. Stały Monitoring Wielu Technologii Czujnikowych.Iris Power EVTracII

Technologia EVTracII zapewnia stały monitoring online drgań czoła uzwojenia stojana. Drgania czoła uzwojenia stojana stają się coraz częstszą przyczyną pogorszenia stanu i awarii zarówno w generatorach, jak i silnikach o dużej prędkości.Zestaw czujnik tęczówki zasilania EVAII - Kit -Air-cooled

Akcelerometry czoła uzwojeń dla generatorów chłodzonych powietrzem, oparte o technologię światłowodową, które można wykorzystać wraz z Iris Power EVTrac II, systemami monitorowania Guard II.